El nostre ADN

Misió

Oferim a les persones amb dependència, a les famílies i a la societat, una plataforma integral d’excel·lència en serveis d’ajuda i assistència al seu domicili i centres especialitzats, amb un equip de professionals qualificats, apassionats i compromesos.

Visió

Ser el referent en innovació i excel·lència en la prestació de serveis assistencials dirigits a millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones, de les famílies i de la societat.

Valors corporatius

Entusiasme

Creiem en el que fem i ho fem amb entusiasme, creant un entorn de treball emprenedor, motivador, de col·laboració i suport mutu i generador de confiança.

Compromís

Manifestem amb la nostra conducta i forma d’actuar el nostre compromís i identificació amb les persones depenents i les seves famílies i ho compartim amb la comunitat on estem presents.

Respecte

Formem un grup de persones al servei de persones. Ens distingim i volem que ens distingeixin pel respecte, la calidesa, sensibilitat i proximitat amb que ens tractem i tractem a les persones que assistim i cuidem.

Professionalitat

Treballem i actuem amb criteris i objectius professionals clars, coneguts i compartits per tots, auditant la nostra actuació professional i empresarial per sobre dels requisits legals.

Qualitat i innovació

Incorporem i desenvolupem millores contínues en els nostres processos de treball, als centres i instal·lacions i en la configuració i prestació de tots els nostres serveis, en benefici de les persones que atenem i cuidem.